Cod.44.A.8

 Berki András- 2014.04.28.

 Hosszúkard  |  Fordítás

Az alábbi fordítás azoknak kíván segítséget nyújtani, akik a német hosszúkard vívás művészetével szeretnének foglalkozni. A fordítást részletenként közlöm, abban az ütemben, ahogy haladok vele.

Az alábbi szöveg a Johannes Lichtenauer által ránk hagyományozott, a páncél nélküli hosszúkard vívással foglalkozó vívóvers magyarázatainak fordítása. A magyarázatokat tartalmazó, több fennmaradt forrásmű közül az alábbi fordítás a Cod.44.A.8 jelű, Peter von Danzig, vagy Starhemberg vívókönyvként is emlegetett kézirat alapján készült. A fordítás során okkal nem törekedtem a magyar nyelv minden szabályának tökéletes betartásához, célom sokkal inkább egy, az eredeti szöveghez legközelebb álló magyar nyelvű átirat elkészítése volt. Ezzel igyekeztem elkerülni azt, hogy a saját értelmezésemet bármilyen módon is belevigyem a fordításba.

A fordítás alapjául Dierk Hagedorn átirata szolgált.

Oldalak: 1v | 2r | 10r | 10v | 11r | 11v | 12r | 12v | 13r | 13v | 14r | 14v | 15r | 15v | 16r | 16v | 17r | 17v | 18r | 18v | 19r | 19v | 20r | 20v | 21r | 21v | 22r | 22v | 23r | 23v | 24r | 24v | 25r | 25v | 26r | 26v

A szöveg

[1v]

Eke Ökör

[2r]

Tetőből Bolond

2r és 10r közötti rész csak később kerül fordításra.

[10r]...

Ez a hosszúkard egy általános tanítása, ami sok jó művészetet magába foglal

Szöveg
Ha művészetet akarsz mutatni, balra menj és jobbra ütéssel, és balra jobbal, így vívsz megfelelően erősen.
Magyarázat: Figyeld, ez a hosszúkard első művészete, hogy mindenek előtt meg kell tanulnod jól ütni, ami nem más, mint hogy erősen akarsz vívni, és ezt úgy érts, hogy ha a bal lábaddal állsz elől, és a jobb oldaladról ütsz, de ha nem követed az ütést a jobb lábad egy lépésével, akkor az ütés hamis és hibás, mert amikor a jobb oldalad hátul marad, akkor az ütésed túl rövid, és a jobbra lépést a másik oldalra a bal lábad elé, magad alá se tegyed.1 Vagy a jobb lábaddal elől állsz és a ütsz a bal [10v] oldaladról és ezután szintén nem követed a bal lábaddal az ütést, akkor az ütésed hamis lesz. Erről figyeld meg, amikor a jobb oldaladról ütsz, akkor mindig tegyél a jobb lábaddal egy követést az ütéshez. Hasonlóan tegyél amikor a bal oldalról ütsz. Így helyesen teszed ezzel a testedet a mérlegbe. Valamint az ütésed is hosszú és jól kiütött lesz.

Ez a szöveg és a magyarázat egy tanításról
Aki utóbb üt, az a művészetének nem fog örülni.
Magyarázat: Ez az, amikor az elővívással odaérsz hozzá. Ekkor ne állj egy helyben és figyelj vagy várja az ütésére, hogy mit fog vívni ellened. Tudd, hogy minden vívó aki csak néz és vár a másik ütésére és nem akar mást tenni, mint védeni, az a művészetének nem fog örülni, amikor föléjük kerekednek és ezzel együtt megütik őket.

Ez a szöveg és a magyarázat egy tanításról
Üss közelre amit csak akarsz, egy váltó sem éri el a pajzsodat. Fejre, testre a címkét2 ne kerüld el. Teljes testtel vívd, amit erősen jól akarsz tenni.
[11r] Magyarázat: Figyeld ez az, amikor az elővívással odaérsz hozzá, amit ekkor vívni akarsz, akkor azt a tested teljes erejével tedd és üss be ezzel együtt közelre a fejére és a testére és maradj a hegyeddel az arca vagy a mellkasa előtt, hogy a hegy előtt ne tudjon átváltani, ha ekkor az erősével véd és kitolja a hegyedet tőled el kívülre, oldalra, akkor add neki a címkét2 a karjára. Vagy ha védésével magasra véd fel a kezeivel, akkor üsd meg egy szabad ütéssel alulról a testét, és gyorsan lépj vissza ezzel együtt. Így akkor ütöd meg, amint ő támadna.3

Ez a szöveg és a magyarázat egy tanításról
Halld mi az, ami rossz. Ne vívj balra fent, ha jobb vagy. Viszont ha bal vagy, akkor a jobb korlátoz nagyon.
Magyarázat: Figyeld, ez egy tanítás és két emberről szól, az egyik jobbos a másik balos. És ez, hogy miként üss úgy, hogy az ember ne győzze le a gyengéd a kardon az első ütéssel.  És ezt így értsd, amikor az elővívással odaérsz hozzá, ha jobbos vagy, akkor az első ütést ne a bal oldalról üsd, ha ő gyenge és nem [11v] akar ezzel megállítani, mint amikor az erőssel összeüt. Ezért üss jobbról és így teljes erővel tudsz neki ellenállni és a kardon azt dolgozni, amit akarsz. Hasonlóan, ha balos vagy, akkor az első ütést ne a jobb oldaladról tegyed, amikor egy balos számára nagyon vad dolog művészet próbálni a jobb oldalról. Hasonlóan egy jobbos a bal oldalról.

Ez a szöveg és a magyarázat egy tanításról
Előny és hátrány4 a két dolog amiből az egész művészet ered. Gyenge és erős, azonnal a szavakat ezekkel figyeld meg, ha meg akarsz tanulni művészettel dolgozni és védeni. Ha könnyen megijedsz vívást sohase tanulj.
Magyarázat: Figyeld meg azt, hogy mindenek előtt jól meg kell értened és tudnod a két dolgot, amik az előny és a hátrány majd ezután a kardon a gyengét és az erőset és az azonnal szót, mert ezek a teljes alapjai a vívás egész művészetének. Amikor ezeket a dolgokat megfelelően megérted és tudod és az azonnal szót nem felejted el és minden darabban amit teszel, akkor a kard egy jó mestere vagy, és ezt hercegeknek és uraknak meg kell tanulniuk, hogy a kard jó művészetével diadalmaskodjanak harcban és komolyban.5

Itt figyeld meg, hogy mit jelent az előny
[12r] Ez az, hogy mindig előbb kell menj, legyen az ütéssel vagy a szúrással, amint ő6 és amint te jössz korábban az ütéseddel, hogy neki védenie kelljen. Így dolgozz azonnal gyorsan a védésben magadnak  a karddal vagy másképp másik darabokkal, így nem tud majd munkához jutni.

Itt figyeld meg, hogy mit jelent a hátrány
A hátrány a törés minden darab és ütés ellen, amit az ellenfeled ellened tesz, és ezt így értsd. Amikor ő jön előbb az ütésével, és neked védened kell azt, akkor dolgozz azonnal a védéseddel gyorsan a karddal a következő nyílás fel. Így töröd meg az előnyét a hátrányoddal.

Itt figyeld meg a gyenge és erős részét a kardnak
Az erőst és a gyengét így értsd. A kardon a keresztvastól a penge közepéig a kard erős része van, és tovább a közepe fölött a hegyéig a gyengéje, és hogy miként kell a kardod erősével a kardja  gyengéje után dolgoznod az ezután kerül elmagyarázásra.

Ez a szöveg és a magyarázat az öt ütésről
[12v]Öt ütést tanulj jobb kéz felől, akit ezek védenek azt dicsérni fogják, a művészet jól megjutalmazza.7 Magyarázat: Figyeld meg, hogy öt titkos ütés van, amiről sok mester nem tud mondani semmit, a jobb oldalról jól meg kell tanulnod ütni. Amelyik vívó az ütést helyes művészettel sérülés nélkül meg tudja törni, azt a másik mesterek dicsérni fogják, és őt a művészete megjutalmazza, jobban mint egy másik vívót,8 és hogy az ember miként kell üsse a darabjaiban az ütést, az ezután kerül elmagyarázásra.

Ez a szöveg és a magyarázat a jegyzet darabjairól
Dühütés, kampó, kereszt van sanda skalppal. A bolond véd, követés, túlnyúlás, ütés helyez, átváltás, rántás, átfutás, levágás, kezek nyomása, lógatás, csavarás nyílásokkal, ütés, útütés9, szúrás döféssel.
Magyarázat: Figyeld meg, itt kerülnek megnevezésre a helyes fő darabjai a hosszúkardról szóló jegyzetnek, miként hívják őket külön-külön a saját neveikkel, azért hogy felismerhesd és megérthesd őket. Az első az öt ütés, ahogy külön-külön hívják őket. Hasonlóképpen: az első neve a dühütés. Hasonlóképpen: a második a kampóütés. Hasonlóképpen: a harmadik a keresztütés. Hasonlóképpen: a negyedik a sandaütés. Hasonlóképpen: az ötödik a skalpütés. Most figyeld meg a darabokat [13r]. az első a négy állás. Hasonlóképpen: a második a négy védés. Hasonlóképpen: a harmadik a követés. Hasonlóképpen: a negyedik a lerohanás. Hasonlóképpen: az ötödik a levétel. Hasonlóképpen: a hatodik az átváltás. Hasonlóképpen: a hetedik a rántás. Hasonlóképpen: a nyolcadik az átfutás. Hasonlóképpen: a kilencedik a levágás. Hasonlóképpen: a tízedik a kezek nyomása. Hasonlóképpen: a tizenegyedik az akasztás. Hasonlóképpen: a tizenkettedik a csavarás. És hogy a darabokból kell vívnod és hogy miként kell magadnak akasztással és csavarással nyílást csinálni, azokat ezt követően egymás után megtalálod.

Figyelj, itt kezdődik a szöveg és a magyarázat
Az első a dühütésről a darabjaival
Aki felsőt üt rád, azt a dühütés hegye fenyegeti. Magyarázat: Figyeld meg, a dühütés a hegyével megtör minden felső ütést, és ez nem más, mint amikor egy rossz paraszt üt, és így tedd. Amikor az elővívással odaérsz hozzá, ha ekkor jobb fentről üt feléd a fejedre, akkor üss a jobb oldaladról felülről, mindenféle védés nélkül, vele együtt dühösen a kardjára, ha ekkor gyenge a kardon, akkor lődd be rá a hegyedet egyenesen hosszan, és szúrd meg az [13v] arcát vagy a mellkasát, így helyezd félre.

Ez a szöveg és a magyarázat a dühütés egy darabjáról
Ha védené, akkor vedd le fent félelem nélkül.
Magyarázat: Figyeld meg, ez az, amikor megütötted a dühütéssel, akkor lődd be a hegyedet hosszan az arcára vagy a mellkasára, ahogy feljebb leírva áll, ha védi a hegyedet és erősen véd és kinyomja a kardodat oldalra, akkor menj a kardoddal a kardja pengéjén magad fölé felfele le a kardjáról és üsd meg a másik oldalon a kardja pengéjén túl a fejére ezt nevezik felső levételnek. Hasonlóan, ezt úgy törd meg, hogy amikor felülről leveszi köss rá a kardjára, erősen felülről egyet a fejére, a hosszú éllel.

Ez a szövege és a magyarázata egy dühütésnek
Légy erős és csavarással szúrj tovább, ha észreveszi vedd le alul.
Magyarázat: Figyeld meg, ez az, amikor a dühütéssel összeüttök, védi és a védésével erősen rajta marad a kardon, ekkor maradj te is rajta erősen tovább a kardoddal az övén, és menj fel magasra a karjaiddal és csavarj be [14r] a kardján a keresztvasaddal a fejed előtt és szúrd meg felülről az arcán. Ha védi a szúrást és magasra véd a karjaival és a keresztvassal véd, akkor maradj a keresztvasaddal a fejed előtt és alulról helyezd rá a hegyedet a torkára vagy a mellkasára a két keze között.

Ez a szöveg és a magyarázat a dühütés egy tanításáról
Jól jegyezd meg, szúrás ütés állás gyenge vagy erős, azonnal és menj utána erősen a harcoddal ne siesd el3.
Magyarázat: Figyeld meg, ez az, amikor ő egy ütéssel vagy szúrással vagy másképp leköt a kardodra, akkor ne hagyd el gyorsan az övét a csavarással, ezt úgy tedd, hogy megfigyeled, hogy amikor egy kard a másikra csattan erős vagy gyenge a kötésben, és amikor észrevetted, akkor először dolgozz Azonnal és csavarj utána a gyengének és utána az erősnek mindig a következő nyílásra, ahogy ez után lesz elmagyarázva és bemutatva.

Ez a szöveg és a magyarázat a harcról
[14v] Amit a harc ad,10 felülről, alulról szégyenül meg. Magyarázat: Figyeld meg, hogy a harc a csavarás és a munka amivel a hegy a négy nyílásra megy és így tedd. Amikor a dühütéssel összeüttök, amint ezt ő védi, akkor menj fel magasra a karjaiddal és csavard be a hegyet a kardon felülről a felső nyílásra a bal oldalra. Ha ekkor félre helyezi a felső szúrásodat, akkor maradj a csavarásban a keresztvassal a fejed előtt és hagyd, hogy a hegyed lesüllyedjen az alsó nyílásra a bal oldalára, ha továbbra is követi a kardod a védéssel, akkor lőj be a hegyeddel az alsó nyílásra a jobb oldalán. Ha továbbra is követi a védésével a kardodat, akkor menj fel a kardoddal a bal oldaladra és lógasd be a hegyedet felülről a jobb felső nyílására. Így szégyeníti meg a harc felülről és alulról, így az egyikről helyesen mész a másikra.

Ez a szöveg és a magyarázat a dühütés egy tanításáról
Minden csavarásban szúrást és vágást tanulj megtalálni. És bizonyossággal11 kell ütni, szúrni vagy vágni minden találásban. A mestereket így akarod követni.12
Magyarázat: Figyeld meg, az az amikor [15r] dühütéssel összeüttök. Ezért a csavarással a kardon teljesen gyakorlottnak és mindig késznek kell lenned, amikor is minden egyes csavarásnak három különféle darabja van. Ami egy ütés, egy szúrás és egy vágás és amikor csavarsz a kardon, akkor jól gondold meg, hogy nem rosszul próbálod-e ezt a darabot, erről a csavarásnál hallasz. Valamint hogy nem ütsz amikor szúrnod kéne, és nem vágsz amikor ütnöd kéne, és nem szúrsz amikor vágnod kéne, és a darabot mindig tudnod kell a jól hallott módon megtenni minden találásban vagy kötésben a karddal, ha máshogy akarod a mestereket  követni és becsapni13 akkor félre fognak helyezni, és hogy miként kell próbálnod a csavarást és mennyi van belőle, azt a jegyzet utolsó darabjában találod meg leírva, ami azt írja, hogy “Aki teljesen vezet és jól tör”

Ez a szöveg és a magyarázat a négy nyílásról
A négy nyílást ismerd, helyet csinálva14 így ütni tudj, minden harcban kétség nélkül, ahogy ő cselekszik3.
Magyarázat: Aki a kard mestere akar lenni, annak tudnia kel, hogy miként kell a négy nyílást művészien keresni, mert így jól és bölcsen vívsz. Az első nyílás a jobb oldalon, a második a balon az [15v] az öve fölött, a második kettő a jobb és a bal oldalon az öv alatt. Ezekkel kétféle módon veszélyeztetve kell keresned a nyílásokat. Először is az elővívás közben kell keresned ezeket a követéssel és a hosszúhegy belövésével. Másodszorra a nyolc csavarással kell keresned őket, amikor a kardjára lekötöttél. Azt is meg kell értened, hogy amikor az elővívással kerülsz elő, akkor mindig egy ütéssel vagy egy szúrással művészien, minden félelem nélkül kell a négy nyílásból egyhez helyet csinálnod, amelyikhez csak a legjobban el tudsz jutni és ne arra figyelj, hogy mit próbál vagy vív ellened. Ezzel arra kényszeríted, hogy védenie kelljen, és amikor védett, akkor gyorsan keresned kell védésében a csavarásoddal a kardján a következő nyílást, és mindig csinálj helyet a nyílásaihoz, és ne a kardra vívj. A darabokban erről is szó van: “Helyezkedj a négy végre, maradj ott, ha a leckét be akarod fejezni.

Ez a szöveg és a magyarázat arról, hogy miként kell megtörnöd a négy nyílást
Ha jót akarsz tenni, a négy nyílást művészien megtörni. Felül duplázz, lent jobbra mutálj. Az igazat mondom neked egy ember se védheti [16r] magát. Ha ezt megérted ütéshez nem jut majd, stb.
Magyarázat: Figyelj, amikor valaki komolyan megüt, ha jót akarsz ellene tenni és a nyílásait művészien akarod megnyerni úgy, hogy a kárára ütnie kelljen téged hagynia, akkor tedd a duplázást a kardja erőse ellen, és mutálj, amikor gyenge a kardon. Mondom neked, az elő ütésed ellen nem tudja majd védeni magát, és nem tud majd ütéshez jutni stb.

Itt figyeld meg, hogy miként próbáld a duplázást mindkét oldalon
Figyelj, ha felülről üt feléd a jobb válla fölül. Ekkor üss te is a jobb oldaladról vele együtt erősen felülről a fejére. Ha ezt védi, és erős marad a kardon, akkor menj fel azonnal a karjaiddal és lökd be a bal kezeddel a markolatgombodat a jobb karod alá, és üsd meg a hosszú éleddel keresztezett karokkal a kardja pengéje mögött a fején.

Egy másik
Figyelj, ha a bal válláról a hosszú élével üt felülről a fejedre, akkor te is tegyél így, [16v] és ha ekkor továbbra is erősen marad a kardon, ekkor menj fel gyorsan a karjaiddal és üsd meg a kardja pengéje mögött a rövid éleddel a fején.

Itt figyeld meg, hogy miként próbáld a mutálást mindkét oldalra
Figyelj, amikor a jobb válladról  felülről erősen beütsz a fejére, ezt védi, és gyenge a kardon. Ekkor csavard a bal oldaladra a rövid éledet a kardján, és menj fel teljesen magasra a karjaiddal, és menj be a kardod pengéjével a felül a kardja fölött és szúrd meg az alsó nyílásán. Egy másik. Figyelj, amikor a bal oldaladról felülről beütsz a fejére, védi ezt és gyenge a kardon. Ekkor menj fel a karjaiddal és lógasd be a hegyedet fent, a karjai fölött és szúrd meg az alsó nyílásán. Így tedd a két darabot minden ütésből, ezután így megérzed a gyengét és az erőset a kardon.

Ez a szöveg és a magyarázat a kampóütésről a darabjaival
Kampóval gyorsan dobd be a hegyet a kézre, kampót arra, aki véd. Lépésekkel sok ütés utolsó lesz.3
[17r] Figyelj, a kampóütés a négy védés egyike a négy állás ellen, amivel az ember azt állást törheti meg, aminek a neve ökör, valamint a felső és az alsó ütést, és így tedd. Amikor az elővívással odaérsz hozzá, ekkor veled szemben áll és a kardját a feje előtt tartja az ökör állásban, a bal oldalán. Tehát tedd a bal lábadat előre és tartsd a kardodat a jobb válladon az állásban, és ugorj a jobb lábaddal teljesen ki a jobb oldalad felé ellene, és üsd meg a hosszú éllel keresztezett kezekkel a kezén.

Egy másik
Figyelj, a kampót az akadály állásból is megteheted mindkét oldalon, és ebbe az állásba így állj, amikor az elővívással odaérsz hozzá. Tehát állj a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat a hegyével a földön jobb oldaladhoz közel, hogy a hosszú éled felfele nézzen, és adj nyílást a bal oldaladon ekkor a beüt a nyílásodra. Tehát ugorj ki az ütés elől felé, a jobb lábaddal, teljesen a jobb oldaladra, és üsd meg keresztezett kezekkel a hosszú éleddel és a hegyeddel a kezén. Hasonlóképpen. Hasonlóan állj az akadályállásba a bal oldalon, amikor az elővívással odaérsz hozzá. Tehát állj a jobb lábaddal elől, és [17v] tartsd a kardodat közel a bal oldaladhoz a föld fele, keresztezett kezekkel úgy, hogy a rövid éled felfele nézzen és adj neki nyílást a jobb oldaladon. Ekkor beüt a nyílásodra. Tehát ugorj ki az ütése elől felé, a bal lábaddal, teljesen a jobb oldala felé és üsd meg az ugrásod közben a rövid éleddel a kezén.

Ez a szöveg és a magyarázat egy jó darabról a kampóütésből
Üss kampót a lapra, ha a mestert akarod kikönnyíteni. Ha fent találkoznak, akkor tarts távolságot, ezt szeretni fogom.
Magyarázat: Figyelj, ezt kell tenned a mester ellen a kard lekötéséből, és így tedd. Amikor az elővívással odaérsz hozzá. Tehát tedd a kardodat a jobb oldaladra az akadály állásba és állj a bal lábaddal elöl, vagy tartsd a jobb válladon. Ekkor felülről üt a nyílásodra. Tehát üss erősen a hosszú éleddel keresztezett kezekkel a ütése ellen, és amint a kardok találkoznak, akkor azonnal csavard be a bal oldala ellen a rövid éledet a kardján, és szúrd meg az arcát. Vagy ha nem akarod megszúrni, akkor üss azonnal rövid éleddel a kardjáról a fejére vagy a testére.

[18r]Ez a szöveg és a magyarázat egy másikról a kampóütésből
Kampót ne rövid ütést, átváltást mutass vele.
Magyarázat: Figyelj, ez akkor van, amikor a jobb oldaláról, felülről üt rád. Tehát menj fel a kezeiddel magasra, és tegyél úgy, mintha a kampóütéssel akarnál lekötni a kardjára, és menj a hegyeddel át a kardja alatt, és szúrd meg a másik oldalon az arcán vagy a testén, és várj arra, hogy fent a fejed fölött legyen a markolatod és jól bebújj alá. Valamint ezzel a darabbal megtöröd az ökör állást is. Ezt így tedd. Amikor az elővívással odamész hozzá, és szemben áll veled és a kardját a markolatával a bal oldalán, a feje előtt tartja. Ekkor dobd a kardodat a jobb válladra, és tegyél úgy, mintha a kampóütéssel a kardjára akarnál lekötni, de üss röviden és válts át vele a kardja alatt és lődd be a hegyedet a másik oldalon a kardja alatt a torkára. Tehát védenie kell. Így jutsz ütéshez és más munkákhoz a karddal.
(Oldalt eltérő kézírással) A kampóütés megtöri az ökör állást.

Ez a szöveg és a magyarázat egy másik darabról a kampóütésből
[18v] Kampót arra, aki megzavar15, a nemes harc őt összezavarja16. Mert nem tudta az igazat, hogyan lehet veszély nélkül.17 Magyarázat: Figyelj, amikor a kampóütést akarod megtenni. Tehát ezzel mindig nyílást kell adnod, és ezt úgy értsd, hogy amikor megütöd a kampóval a jobb oldaladról vagy lekötsz vele a kardjára, akkor nyílást adsz  a bal oldaladdal. Ha ekkor ő okos18, és a kardról a nyílásod fele akar ütni, és a gyorsaságával dühössé akar tenni. Tehát maradj a kardján a kardoddal, és kövesd a kardját, és csavard be a hegyedet az arcába, és dolgozz tovább a harcoddal, ami a csavarás a nyílásokra. Tehát ő lesz zavart, mert nem tudja majd igazán, hogy melyik végen kell majd védeni magát az ütéseid és szúrásaid ellen, stb.

Itt kezdődik a szöveg és a magyarázat a keresztütésről és annak darabjairól
A keresztütés elveszi, ami a tetőből jön.
Magyarázat: Figyelj, a keresztütés megtöri a tető állást és minden ütést, amit felülről lefele ütnek és a keresztet így tedd, amikor [19r] az elővívással odaérsz hozzá. Tehát állj a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat a jobb válladon.  Ekkor ellened áll, és a kardját kinyújtott karokkal magasan a feje fölött tartja, és felülről készül rád ütni. Tehát gyere te előbb az ütéseddel és ugorj a jobb lábaddal teljesen jobb oldalra, és az ugrás közben csavard a kardodat, hogy a keresztvasad a fejed előtt legyen úgy, hogy a hüvelykujjad alulra kerüljön, és üsd meg a rövid éleddel a bal oldalán a fejét. Vagy ha előbb jött fentről lefele az ütésével, mint te. Tehát ugorj ki a jobb lábaddal az ütése elől teljesen ki jobb oldalra, az előbb említett védéssel. Így elfogod az ütését a keresztvasadon, és megütöd a keresztütéssel a feje bal oldalát.

Itt figyeld meg a törést a keresztütés ellen
Figyelj, amikor szemben állsz vele a tető állásban. Tehát üsd meg művészien fentről a fején, ekkor elugrik az ütés elől, és meg akar előzni a keresztütéssel és megüt ezzel a bal oldaladon, a fejeden. Tehát ess rá a kardjára a hosszú éleddel. Ekkor [19v] másodszorra a kereszttel üt meg a másik oldalra. Tehát gyere azonnal előnnyel, szintén a kereszttel előtte, a kardja alatt a torkára. Így megüti magát a saját kardjával.
(Vers, hat áthúzott, olvashatatlan sor vörös tintával)
Figyelj, amikor egy vívót a kardján lekötöttél. Ekkor a kardjával körbe üt a kereszttel a másik oldalra. Tehát ess rá a hosszú éleddel a kezére vagy a karjára, és egy vágással nyomd meg a karját a kardoddal, mindennel magadtól el és üsd meg a vágásból a karjáról a kardoddal a fején.

Itt figyeld meg a törést a karra tett felső vágás ellen
Figyelj, amikor megütöd a kereszttel a jobb oldalán, ekkor elvéti a karokra tett vágást. Tehát üsd meg a duplázással, a rövid éleddel a kardja mögött [20r]. Pengét a szájába. Vagy. Megütöd a kereszttel a bal oldalát, ekkor elvéti a karokra tett vágást. Tehát üsd meg a duplázással a kardja pengéje mögött a hosszú éleddel a száján. Figyelj.  Így törd meg a duplázáson keresztül, amikor te teszed a vágást felülről a karjára. Ekkor a duplázással üt felülről a fejedre. Tehát menj fel és csavard a kardod az ütés ellen az övé alatt és menj rá a kardoddal a nyakára a rövid éleddel.

Ez a szöveg és a magyarázat egy másik menetről a keresztütésből
Keresztet az erőssel, a munkádat ezzel figyeld meg.
Magyarázat: Figyelj, ez az, amikor a kereszttel akarsz ütni. Tehát a tested teljes erejével kell ütnöd, és hogy a kardot erősével mindig le kell kötnöd a kardján. Ezzel megnyered a nyílását. Ezt így értsd. Amikor megütöd a kereszttel a jobb oldaladról, ezt védi, és ezzel erősen leköt a kardodon. Tehát próbáld a duplázást. Vagy. Lökd ki a keresztből a keresztvasaddal [20v] a kardját oldalra és ezzel üsd meg a másik oldalán.

[21r] Ez a szöveg és a magyarázat a keresztütésről a négy nyílásra
Kereszt az ekére és az ökörre erősen menjen. A teljesen megtett kereszt ugrással a fejet veszélyezteti.
Magyarázat: Figyelj, előbb hallottad, hogy az ökröt és az ekét két állásnak vagy két őrnek hívják. Tehát itt a négy nyílást hívják így. Az ökör a felső két nyílás, a jobb és a bal oldalon a fejnél. Ahogy az eke is a két alsó nyílás, szintén a jobb és a bal oldalon, az övvonala alatt. Az ehhez hasonló nyílásokat a kereszttel üssed meg, az elővívásban mind a négyet keressed.

Figyelj, üsd a keresztütést a négy nyílásra
Figyelj, amikor odamész hozzá elővívással. Tehát állj a bal lábaddal elöl  és amikor ez számodra egyenlő3. Tehát ugorj a jobb lábaddal felé, teljesen a bal oldala irányába és üsd meg a kereszttel, erővel a bal oldalán, az alsó nyílásán. Ezt nevezik úgy, hogy ekére ütni, ő ezt védi [21v]. Tehát üsd meg gyorsan a felső nyílásán a jobb oldalon. Ezt hívják úgy, hogy az ökörre, és ezután mindig tegyél gyorsan egy keresztet az ökörre és a másodikat az ekére, keresztben, egyik oldalról a másikra, ez fejre és testre megy. Továbbá gondold meg, hogy minden egyes keresztütéssel mindig jól ki kell ugranod az egyik oldalra. Így teljesen eltalálhatod a fején és eközben figyelj mindig arra, hogy a keresztvassal fent  a fejed előtt mindig jól fedezd magad.

Itt figyeld meg egy törést az alsó keresztütés ellen
Figyelj, amikor megüt téged a kereszttel a jobb oldaláról a te bal oldaladon, fent, a fejeden. Tehát védj a hosszú éleddel és maradj a hegyeddel a mellkas előtt. Ekkor körbeüt a kardodról a kereszttel az alsó nyílásra a jobb oldaladon. Tehát üss át te is egy kereszttel alul közötted és közte az ütése ellen, szintén a jobb oldala felé és köss le vele a kardján és maradj a kötésen és szúrd meg azonnal az alsó nyílásán.

Ez a szöveg és a magyarázat a darabról, amit csalónak hívnak
[22r] A csaló félrevezet, alulról kívánsága szerint megérint.3
Magyarázat: Figyelj, a csaló egy olyan darab, amivel sok vívót19 meg lehet vakítani20 és kívánság szerint megérinteni3 és megütni azt, aki szívesen véd és azt, aki a kardra vív és nem a test nyílásaira. Figyelj, amikor odaérsz hozzá az elővívással. Tehát tegyél úgy, mintha egy szabad felső ütéssel a fején akarnád megütni és húzd vissza az ütést és üsd meg a kereszttel az alsó nyílásán a bal vagy a jobb oldalán, amelyiken akarod és figyelj arra, hogy a keresztvasaddal a fejed fölött teljesen fedezd magad, ezt megteheted akár a keresztütéssel is.

Ez a szöveg és a magyarázat a darabról, amit megfordítónak hívnak
A megfordító kényszeríti az átfutót és birkózik is vele. Tudd, hogyan vedd el a könyököt, ugorj be ellene az útba.
Magyarázat: Figyelj, a megfordítót hívják fél ütésnek vagy fordított kéznek is, amivel kényszeríted az embert, ha szeretsz átfutni és megragadni birkózásban, tehát tedd így, amikor [22v] az elővívással odamész hozzá. Menj a bal lábaddal elöl és üsd a jobb oldaladról a fél ütést megfordított hosszú éllel menj és menj21 fent és lent a bal lábaddal elöl, amíg oda nem érsz hozzá, és amint lekötöttél ezzel a kardján. Tehát lógasd be a hegyet azonnal felül, és szúrd meg az arcát. Védi a szúrást és magasan fentre véd a karjaival. Tehát fuss át rajta. Vagy a védésében a kezeivel alacsonyan marad. Tehát fogj rá a bal kezeddel a jobb könyökére és fogd vele szorosan és ugorj a bal lábaddal a jobbjához és lökd el a lábadon keresztül. Vagy ha nem akarod a bal kezeddel a könyökénél fogva a lábadon keresztül ellökni, ahogy fent áll. Tehát menj a bal karoddal rá a teste mögé és dobd el a magad előtt a bal csípődön.

Ez a szöveg és a magyarázat egy másik csalóról
A csaló kétszer. Talál, a vágást tedd vele. Kétszer ezt tovább. Lépj balra és ne legyél gyenge.
Magyarázat: figyelj. Ezt hívják kétszeres csalónak, ezt így tedd. Amikor az elővívással [23r] odamész hozzá. Tehát állj a bal lábaddal elöl  és tartsd a kardodat a jobb válladon, és amikor ez számodra egyenlő.3 Tehát ugorj felé a jobb lábaddal teljesen ki a bal oldala felé és tegyél úgy, mintha egy szabad keresztütéssel akarnád megütni a fejét a bal oldalán, de előbb húzd vissza az ütésed és ugorj a bal lábaddal a jobb oldala fele és üsd meg hátul a fején, védi ezt és a kardját találod el. Tehát ugorj az azonos oldalra közel hozzá és mögé, és vágd meg a rövid éleddel a kardja mögött a duplázással a száján. Vagy. Ess rá a karddal felülről mindkét karjára a vágással. A csalót szintén próbálhatod a felső ütésből, ahogy előbb próbáltad a keresztütésből, amikor ez számodra egyenlő,* vagy amikor akarod.

Itt kezdődik a sandaütés és a darabjai
A sanda megtöri, amit a bölény üt vagy szúr, akit a váltó veszélyezteti, attól a sanda azt ellopja.
Magyarázat: Figyelj, a sanda megtöri az állást, aminek a neve eke, és ez egy különösen [23v] jó komoly22 ütés, amikor erősen betör ütésbe és szúrásba és megfordított karddal megy. Sok mestere van a kardnak, aki erről az ütésről nem tud mondani semmit.

Itt figyeld meg, hogy miként kell ütni a sandát
Figyelj, amikor az elővívással odamész hozzá. Tehát állj a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat a jobb válladon, ő a fejedre üt felülről. Tehát fordítsd át a kardodat és üss az ütése ellen a rövid éleddel hosszan, kinyújtott karokkal felülről a kardja fölött a fejére. Ekkor ő okos és elvéti23 az ütésével a kardodat és alul akar átváltani. Tehát hagyd a hegyet az ütéssel magad előtt hosszan belőni. Tehát nem akar majd alul átváltani. Egy másik, amikor előtte állsz és a kardodat a jobb válladon tartod, ekkor ő az eke állásban áll előtted és alulról akar megszúrni. Tehát üss ellene a sandával hosszan felülről és lődd be a hegyed hosszan a mellkasára. Tehát nem akar majd alulról elérni a szúrásával.

Ez a szöveg és a magyarázat egy tanításról a sandaütésből
[24r] A sanda lerövidíti őt neked. Válts át az arcára.3 Magyarázat: Figyeld a tanítást: amikor az elővívással odamész hozzá. Tehát az arccal kell tenned a sandát és meglátnod, vajon24 röviden vív-e ellened. Ezt ez által kell felismerned. Amikor feléd üt, nem nyújtja ki a karját az ütésével hosszan. Ezzel tehát lerövidíti a kardját. Vagy ha előtte a bolondban állsz, ekkor rá akar erre esni a kardjával, egy kampóval. Tehát a kardját viszont lerövidíti. Vagy ha az ökör vagy az eke állásában áll ellened. Tehát a kardját viszont lerövidíti. Tudd azt is, hogy minden csavarás az ember előtt rövid, és lerövidíti a kardot, és amelyik vívó csavar, az szabadon teheti a váltást az ütésből és a szúrásból és belőheti a hosszú hegyet vele a következő nyílásra, ezzel kényszeríted, hogy védenie kelljen. Így jutsz el a helyes művészetedhez.

Ez a szöveg és a magyarázat arról, hogy miként törd meg a sandával a hosszúhegyet
Sandát a hegyre és vedd a nyakát félelem nélkül.
Magyarázat: [24v] Figyelj, amikor odamész hozzá az elővívással. Előtted áll és a hosszú hegyet tartja neked az arcod vagy a mellkasod felé. Tehát tartsd a kardod a jobb válladon és sandázz az arcára a hegyére és tegyél úgy, mintha ebből meg akarnád ütni és üss erősen a sandával, a rövid éllel a kardjára és lődd be neki a vele hegyet, hosszan a nyakára a jobb lábad egy előre lépésével.

Ez a szöveg és a magyarázat egy másik menetről a sanda ütésből
Sandát a felső fejére, a kezét fogod veszélyeztetni.
Magyarázat: Figyelj, ez egy másik törés, amikor előtted áll a hosszú hegyben. Tehát sandázd meg az arccal a fejére és tegyél úgy, mintha ebből meg akarnád ütni és üsd meg a sandaütésből a kezén.

Itt kezdődik a szöveg és a magyarázat a skalpütésről
A skalp az arcot veszélyezteti. Fordultában a mellkast gyorsan veszélyezteti. Ami tőle jön, a korona azt
[25r] elveszi. Vágj a koronán, így erősen és hamar megtöröd. Nyomd meg az ütést, vágással vonulj vissza. Magyarázat: Figyelj, a skalp megtöri az állást, aminek a neve bolond és ezzel az arcra és a mellkasra a fordulásával veszélyes. Ezt így tedd. Amikor az elővívással odamész hozzá, ekkor ő a bolond állásában áll ellened. Tehát tedd a bal lábad előre és tartsd a kardodat a jobb válladon az állásban és ugorj hozzá és üsd meg a hosszú éleddel erősen, fentről lefele a fején. Ekkor ezt az ütést védi, hogy mindkettő, a hegye és egy keresztvas maga fölött áll, amit úgy hívnak, hogy korona. Tehát maradj magasan a karokkal és emeld meg a bal kezeddel a kardod markolatgombját magad fölé és süllyeszd be a hegyet  a keresztvasa fölött a mellkasára. Ezt kivédi a karddal és fellöki a hegyedet a keresztvassal maga fölé. Tehát csavard keresztül a kardodat a koronája alá a vágással a kardjára és nyomd meg. Így a koronát megtörted és ezzel ellökted. Tehát vágj gyorsan a karjára és vonulj vissza a vágással.

Ez a szöveg és a magyarázat a négy állásról
[25v] Csak négy állást tarts meg ezekből és menekülj az általánostól.25 Ökör, eke, bolond és tető26 ne legyen neked ismeretlen. Magyarázat: Figyelj, a négy állás, amik a négy őr27, amiből vívnod kell. Az első állás neve az ökör, így állsz benne. Állj a bal lábaddal elől és tartsd a kardodat közel a jobb oldaladhoz, a markolattal a fejed előtt úgy, hogy a hüvelykujjad a kard alatt legyen és lógasd be a hegyet az arca felé. Figyelj. A baloldalon így állj az ökörben. Állj a jobb lábaddal elől és tartsd a kardodat közel a bal oldaladhoz, a markolattal a fejed előtt úgy, hogy a hüvelykujjad alul legyen és lógasd be a hegyet az arcába. Ez az ökör mindkét oldalon.

Ez a második állás
Figyelj, a második állás neve az eke, így állsz benne. Állj a bal lábaddal elöl és tartsd a kardodat keresztezett kezekkel, a markolatgombbal alul, a jobb oldaladhoz közel, a csípődnél úgy, hogy a rövid éle felfele legyen és a hegy az arca felé álljon.
Figyelj. A bal oldalra így állj az ekébe, állj a jobb lábaddal elöl és tartsd a kardodat közel a bal oldaladhoz a markolatgombbal alul, a csípődnél úgy, hogy hosszú él [26r] felfele legyen és a hegy az arca fele álljon. Ez az eke mindkét oldalon.

Ez a harmadik állás
Figyelj, az állás neve a bolond, így állsz benne. Állj a jobb lábaddal elöl és tartsd a kardodat kinyújtott karokkal magad előtt, a heggyel a földön, hogy a rövid élet felfele fordítod.

A negyedik állás
Figyelj, az állás neve a tető. Így állsz benne. Állj a bal lábaddal elöl és tartsd a kardodat a jobb válladon vagy kinyújtott karokkal magasan a fejed fölött és állj így az állásban.

Ez a szöveg és a magyarázat a négy védésről
Négy védés van. Amik a négy állásnak komolyan kárt okoz.
Magyarázat: Figyelj, előbb hallottad, hogy mi a négy állás. Tehát tudnod kell a négy védést is, amik az azonos négy állást törik. Tovább más védés nem tartozik ide, mivel négy ütés van, amik megtörnek. Figyelj, az első ütés a kampóütés, ami megtöri az állást, amit ökörnek hívnak. [26v] Figyelj, a második ütés a keresztütés, ami a tető állást töri meg. Figyelj. A harmadik ütés a sanda, ami megtöri az állást, amit ekének hívnak. Figyelj, a negyedik ütés a skalp, ami megtöri az állást, amit bolondnak hívnak, és hogy a négy állást miként törd meg az ütésekkel, azt a megtalálod előrébb, az azonos ütésnél leírva.

 

1 Hozzávetőleges fordítás. A szöveg valószínűleg azt magyarázza, hogy ne lépj magad előtt keresztbe a lábaiddal.

2 zeck, zeckrur - címke

3 Hozzávetőleges fordítás

4 Lehet akár “előtt és után” is, a fordításban szereplő változatot értelmezési szempontból jobbnak vélem.

5 Úgy tűnik a szerző elkülöníti a harcot a és a “komolyat” (ernst), ez utóbbi valószínűleg a komoly, vérre menő harcra utal, míg az első (kampff) a gyakorló vívásra.

6 Az “amint ő” rész tévedésből kerülhetett a szövegbe, a többi változatban (kivéve MS Germ.Quart.2020) nem szerepel.

7 Hozzávetőleges fordítás. A fordítás itt inkább értelem szerinti, mint szöveghű.

8 Hozzávetőleges fordítás. A pontos fordítás a “mint egy másik vívót” lenne, de így a szöveg hiányosnak tűnik, ezért a fordításba betoldottam a “jobban” szót, ezzel megkönnyítve az értelmezést.

9 Eredeti szövegben “vach streich” szerepel, ez a Speyer változatban “vagstreich”-ként van feltüntetve. A fordítás a vagweg (út) megfeleltetésből adódik. Esetleg megfelelő lehet a vagjag követ, vadászik, üldöz. Ezeken felül még szóba jöhető megfejtés lehet Mair bécsi könyvének írásmódja alapján, a “fach streich” változatból az “elfogó ütés” fordítás. Mike Rasmusson fordítása “ismét ütés” lenne, szerintem ez nem megfelelő. Hasonlóan Cory Winslow fordításával sem értek egyet, ő a “vach” és a “streich” szavakat külön kezeli, de a szöveg többi forrása ennek helyességét nem igazolja, hiszen több helyen egybeírva olvashatóak ezek a szavak.

10 'rempt' - bizonytalan fordítás.

11 Ebben a forrásban ezen a helyen “nit prüfen” (nem ellenőrizve) szerepel, de a szöveg többi ismert forrásában “mit prüfen” (ellenőrizve, bizonyossággal) áll. Feltételezhető, hogy ez egy elírás az írnok részéről, a fordítás ennek megfelelően készült.

12 Hozzávetőleges fordítás - 'effen' (több forrásban affen v. äffen) esetleg majmokat,  majmolnit jelent. Cory Winslow fordítása, a “becsapni” is helyes lehet.

13 "teuschen" - Hozzávetőleges fordítás. A többi forrás sem segíti elő a kifejezés megértését.

14 Eredetiben “reme”, ami nehezen értelmezhető. Az MS Germ.Quart.2020 jó útmutatást adhat,  azonos helyen a “raume” szó szerepel, így “helyet csinál” lehet a jelentése.

15 "irret" - feldühít, félrevezet, megállít vagy megzavar.

16 "verwirret" (más forrásokban "verirret") - valószínűleg feldühít, összezavar vagy elveszít.

17 A vers ezen részletének fordítás bizonytalan.

18 gescheid (gescheit) - okos, ügyes.

19 A szó végéről az ‘er’ rag lemaradt, a szöveg többi ismert forrásában már a ‘(f/v)echter’ szó szerepel.

20 A nyelv fejlődése során a zöngétlen mássalhangzó zöngéssé változhatott, így a ‘geplendt‘ valószínűleg a ‘geblendet‘ régies alakja. Paulus Hector Mair bécsi könyvében ‘b’ szerepel a ‘p’ helyén.

21 ÿe - bizonytalan fordítás. A 1491-es salzburgi verzióban a következő szerepel: ‘ye mit dem lincke~ fus vor’, ennek valószínű fordítása ‘menj a bal lábaddal elöl’. Tehát itt, és a fenti szövegben is a ‘ye’ a ‘geh’ (megy) ige módosult alakja lehet.

22 eñhaft’ - ebben a formájában nehezen értelmezhető, de az augsburgi változatban szereplő formája alapján (ernsthafft) a ‘komoly’ fordítás megfelelőnek tűnik.

23 verfelt‘ - bizonytalan fordítás, a többi forrás sem ad támpontot a helyes fordításhoz. A legvalószínűbb jelentés a szöveg tartalma alapján az ‘eltéveszt’ és így a szó valószínű helyes írásmódja ‘verfehlt’. Lehetséges jelentés még a ‘sikertelen’.

24 A fenti szövegben ezen a helyen az ‘aber’ (de) szó szerepel, viszont a többi ismert forrás azonos helyén ‘ob er’ (vajon ő) áll, és ez jobban is illik a szövegkörnyezetbe.

25 fleuch die gemain’ - A fent szó szerinti fordítást adtam, a szöveg értelme valószínűleg az, hogy hagyd el a többi általános állást.

26 vom tag’ - Szó szerinti fordítása a ‘tetőből’ lenne, de könnyebben értelmezhető az egyszerű ‘tető’ fordítás. Ezt a korábbi részeknél (v.ö. keresztütés) is így fordítottam, és a továbbiakban is így fogom.

27 hut’ - Őr, őrző, őriz. A magyar szóhasználatban általában a ‘hut’ szó is állásként kerül fordításra, de itt úgy éreztem, fontos a megkülönböztetés.