Theodori Verolini - táblázatok

 Berki András - 2012. augusztus 7.

 Hosszúkard  |  Cikk

Források:
Joachim Meyer: Gründtliche Beschreibung..., 1570 [VD16 M 5087]
Jakob Sutor: Neu Künstliches Fechtbuch, Franckfurt am Mayn, 1612
Theodori Verolini: Der Kůnstilche Fechter, Würzburg, 1679 [Hn35]

<< Vissza a cikkhez

Az alábbi táblázatokban foglaltam össze a Meyer-Sutor-Verolini hármas által a könyveikben bemutatott felsorolásokat. A sorrendet egyik esetben sem cseréltem fel, azok az eredetikkel egyezőek. Ahogy lejjebb is látható Meyer és Verolini felsorolásai és helyesírása szinte minden esetben egyező, ellenben Sutor tőlük többször is eltér. Az 'u' és a 'v' között nem tettem különbséget az összehasonlításban, amennyiben a 'v' egy 'u' helyén állt, ugyanis ez a különbség nem helyesírás vagy kiejtésbeli, hanem pusztán a nyomdászati eljárás és a betűalak módosulása.

A vívás részei
Meyer Sutor Verolini
Zufechten Zufechten Zufechten
Beyarbeit/Handarbeit Beyarbeit/Handarbeit Beyarbeit/Handarbeit
Abzug Abzug Abzug

 

Állások (Legern oder Hůten)
Meyer Sutor Verolini
Tag/Oberhůt
Ochs
Olber
Pflug
Zornhüt
Brechfenster
Lang ort
Schanckhůt
Einhorn
Schlüssel
Eisenport
Wechsel
Oberhut
Ochs
Olber
Pflug
Zornhut
Langord
Brechfenster
Einhorn
Schranckhut
Schlüssel
Eisenport
Wechsel
Nebenhut*
Hengetort*
Tag/Oberhůt
Ochs
Olber
Pflug
Zornhút
Brechfenster
Langort
Schanckhůt
Einhorn
Schlüssel
Eysenport
Wechsel

* Ez a két állás a felsorolásban csak Sutornál jelenik meg, annak ellenére, hogy a másik két szerző is ír róla a könyvében.

Alapvető vagy fő ütések (Principal oder Haupt Hauwen)
Meyer Sutor Verolini
Ober
Vnder
Mittel
Zornhauw
Ober
Under
Mittel
Zornhauw
Ober
Under
Mittel
Zornhauw

 

Mellék vagy növekvő ütések Bey oder wachsende Hauwen)
Meyer Sutor Verolini
Schiel
Krum
Kurtz
Glitz
Brell (Einfach/Dopel)
Blendt
Wint
Kron
Knichel
Sturtz
Wechselhauw
Kurtz
Schiel
Glietz
Krumb
Brell
Wind
Blend
Kron
Knichel
Sturtz
Wechselhaw
Schiel
Krum
Kurtz
Glitz
Brell (Einfach/Dopel)
Blend
Wint
Kron
Knichel
Sturtz
Wechselhauw

 

Mester ütések (Meister Hauwen)
Meyer Sutor Verolini
Zornhauw
Krum
Zwerch
Schieler
Scheitelhauw
Zorn
Krumm
Zwerch
Scheittelhaw
**
Zorn
Krum
Zwerch
Schieler
Scheitelhauw

** Ahogy a felsorolásból is látható, Sutor kihagyja a Scheitelhauw-t (skalpütés) a mesterütések közül.

Kézimunka (Handtarbeit)
Meyer Sutor Verolini
Schwerd anbinden
Winden
Wechseln
Verfúhren
Nachreisen
Schneiden
Doplieren
Ablauffen
vmbschlagen
Schlaudern
Vorschieben
Absetzen
Zůcken
Rucken
Verstellen
Einlauffen
Werffen
nachtringen
Anbinden deß Schwerts
winden
wechseln
nachreysen
verführen
schneiden
duplieren
ablauffen
umbschlagen
schlaudern
vorschieben
zucken
rucken
absetzen
ringen
einlauffen
verstellen
werffen
nachdringen
Schwerdt anbinden
Winden
Wechseln
Verfúhren
Nachreisen
Schneiden
Doplieren
Ablauffen
umschlagen
Schlaudern
Vorschieben
Absetzen
Zuchen
Rucken
Verstellen
Ringé
Werffen
nachtringen

 

<< Vissza a cikkhez

random image